Je harde schijf is bijna vol zegt Windows, maar je hebt geen idee hoe het kan. Probeer dan eens onderstaande commando in powershell. Het toont de 25 grootste bestanden. Als je echt alle bestanden wil doorzoeken zal je powershell wel als adminstrator moeten draaien.

gci -r| sort -descending -property length | select -first 25 name, length

Nou wil je waarschijnlijk ook wel weten waar de bestanden staan. Om ook het path te tonen vervangen we name door Fullname

gci -r| sort -descending -property length | select -first 25 Fullname, length

Onderstaand script is helemaal de bom. Hij doorzoekt je c:\schijf en dan toont hij de de gevonden bestanden in een grid zodat je gelijk mee aan de slag kan.

Get-ChildItem -Path 'C:\' -Recurse -Force -File | Select-Object -Property FullName,@{Name='SizeGB';Expression={$_.Length / 1GB}},@{Name='SizeMB';Expression={$_.Length / 1MB}},@{Name='SizeKB';Expression={$_.Length / 1KB}} | Sort-Object { $_.SizeKB } -Descending | Out-GridView